Er du over 40 år gammel, og har du en eller flere af følgende tilstande: Diabetisk øjensygdom (Diabetisk Retinopati), AMD, Grøn stær, Grå stær eller er nærsynet, langsynet, har bygningsfejl eller gammelmandssyn (presbyopi), så vil vi gerne høre din mening.

Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital deltager i et EU-finansieret Horizon2020 forskningsprojekt kaldet See Far (www.see-far.eu/), som har til formål at udvikle og teste to forskellige tekniske løsninger:

 dels en smartbrille, som har til hensigt at yde synshjælp for forskellige patientgrupper med nedsat syn og virke som en personlig assistent, og
 dels hjemmetest via specialkamera der kan sættes på en mobiltelefon med henblik på analyse af nethindebilleder.

I forbindelse med dette udviklingsarbejde har vi brug for feedback fra potentielle brugere, så vi kan udvikle de bedst mulige tekniske løsninger.

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig og anonym, og det vil ikke være muligt at identificere nogen spørgeskemadeltagere ud fra de modtagne besvarelser.

Spørgeskemaet kan besvares her:

https://www.quantitas.it/data/seefar/questionnaire-ur/dk/seefar-dk.html

disclaimer

Hey, wait!

Before you go, if you feel identified or have the interest to understand better See Far smart glasses solution please subscribe to our newsletter and stay tuned